U nás doma


VÍZIA :
" Chceme byť pre každé dieťa tým, čím má byť pre dieťa  rodina."


POSLANIE : 
Poslaním
detského domova v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí rodiny Bratislava je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťabez rodičovskej starostlivosti v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov  č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK a č. 36/2005 Z.z. o rodine tak, aby bola naplnená stratégia organizácie


STRATÉGIA :
- rozvíjať vlastných zamestnancov,
- zapájať biologické rodiny do procesu zmien, 
- prizývať k spolupráci odbornú verejnosť, 
- vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa pre zabezpečenie jeho rozvoja a samostatnosti

Fotky